สลาก ธกส ชื่อรุ่นว่าสลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง 6

สลาก ธกส ชื่อรุ่นว่าสลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง 6

หากใครที่ชอบการซื้อสลาก ธกส ชื่อรุ่นว่าสลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง 6 ซึ่งสามารถซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ธกส ได้ หรือจะไปซื้อที่ธนาคาร ธกส ก็ได้ ซึ่งเปิดจำหน่ายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

สลาก ธกส ราคาต่อหน่วยเท่ากันอยู่ที่ 100 บาทต่อหน่วย อายุสลาก ธกส รุ่นออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง 6 มีอายุ 3 ปี จะได้ลุ้นรางวัล 36 งวด รางวัลจะออกในทุกๆ วันที่ 16 ของเดือน เปิดจำหน่ายวันที่ 20 สิงหาคม 2564  วงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาท  และรอบที่ 2 เปิดรอบฝากในวันที่ 18 ตุลาคม 2564  วงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาท

จำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อสลากธกส ขั้นต่ำซื้อได้ที่ 1 หน่วยหรือว่า 100 บาท และซื้อได้สูงสุดแบ่งออเป็น 2 แบบ

  1. ซื้อผ่านเคาท์เตอร์ ธกส ทั่วประเทศไม่จำกัดจำนวน จะซื้อกี่ล้านบาทก็ได้
  2. ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร ที่ชื่อแอพว่า A-Mobile ก็จะจำกัดเป็นครั้ง 1 ครั้งซื้อได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน 100.15 ต่อหน่วย

เงินรางวัล

รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวดจำนวนเงิน 10,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 ต่างหมวดมี 99 รางวัลๆ ละจำนวนเงิน 10, 000 บาท

รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 300 รางวัล ๆ ละ จำนวนเงิน 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 1,000 รางวัล ๆ ละ จำนวนเงิน 3,000 บาท

รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ จำนวนเงิน 1,000 บาท

รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 10,000 รางวัล ๆ ละ จำนวนเงิน 500 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง จำนวนเงิน 50 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง จำนวนเงิน  10 บาท

ดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่เสียภาษี

เราจะซื้อกี่บาทถึงจะถูกรางวัลขั้นต่ำทุกงวด ซื้อ 100,000 บาทจะได้ 1,000 หน่วยถูกรางวัลที่เล็กที่สุดทุกงวด คือ เลขท้าย 3 ตัว ได้ 10 บาท หมุน 3 ครั้ง

คำนวณผลตอบแทนขั้นต่ำ 1 ปี กรณีที่ซื้อ 100,000 บาท ถูกขั้นต่ำ 20 บาททุกงวด 1 ปี ได้เงิน 240 บาท ตีเป็นอัตราดอกเบี้ 0.24% ต่อปีบวกดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี ถ้าหากว่าเราซื้อ 100,000 บาทแล้วเราไม่ถูกรางวัลอื่นๆ เลยผลตอบแทนขั้นต่ำจะได้ประมาณ 0.29% ต่อปี

เงื่อนไขในการถอนก่อนกำหนด ฝากไม่ครบ 3 เดือนหักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วยต้องฝากให้ครบ 3 ปีถึงจะได้ดอกเบี้ย

หากเราสนใจซื้อสลากธกส สามารถซื้อได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคาร ธกส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น A-Mobile