สลากออมสิน รุ่นออมสินพิเศษ ดิจิตอล 2 ปี

สลากออมสิน รุ่นออมสินพิเศษ ดิจิตอล 2 ปี

หากใครที่ชอบการซื้อสลาก หาซื้อสลากออมสิน ชื่อรุ่นว่าสลากออมสินพิเศษ ดิจิตอล 2 ปี เราสามารถซื้อได้ในแอพพลิเคชั่น Mymo  ของธนาคารออมสิน แต่ว่ารุ่นที่เป็นกระดาษสลาก หรือที่เรียกว่าสลากออมสินพิเศษ เราจะต้องซื้อที่สาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น ซึ่งเราจะมาพูดถึงสลากออมสินพิเศษ ดิจิตอล 2 ปีที่สามารถซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Mymo ได้ ซึ่งต้องบอกก่อนว่า สลากกระดาษ กับสลากดิจิตอล ดอกเบี้ยและเงินรางวัลนั้นเท่ากันทุกอย่าง

ราคาต่อหน่วยสลากออมสิน ราคาต่อหน่วยเท่ากันอยู่ที่ 100 บาทต่อหน่วย อายุสลากของสลากออมสินดิจิตอล 2 ปี เราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 24 งวดภายใน 2 ปี รางวัลออกทุก ๆ วันที่ 1 ของเดือน ระยะเวลาการรับฝาก รอบใหม่ล่าสุดเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน 12,000 ล้านบาท

จำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อสลากออมสิน ขั้นต่ำซื้อได้ที่ 10 หน่วยหรือว่า 1,000 บาท และซื้อได้สูงสุดต่อคน ไม่เกินคนละ 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน 100.10 ต่อหน่วย

เงินรางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 10,000 บาท

รางวัลที่ 4 จำนวนเงิน 3,000 บาท

รางวัลที่ 5 จำนวนเงิน 1,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวนเงิน 50 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวนเงิน  20 บาท

ดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่เสียภาษี

เราจะซื้อกี่บาทถึงจะถูกรางวัลขั้นต่ำทุกงวด ซื้อ 100,000 บาทจะได้ 1,000 หน่วยถูกรางวัลที่เล็กที่สุดทุกงวด คือ เลขท้าย 3 ตัว ได้ 20 บาท

คำนวณผลตอบแทนขั้นต่ำ 1 ปี กรณีที่ซื้อ 100,000 บาท ถูกขั้นต่ำ 20 บาททุกงวด 1 ปี ได้เงิน 240 บาท ตีเป็นอัตราดอกเบี้ 0.24% ต่อปีบวกดอกเบี้ย 0.05% ต่อปี ถ้าหากว่าเราซื้อ 100,000 บาทแล้วเราไม่ถูกรางวัลอื่นๆ เลยผลตอบแทนขั้นต่ำจะได้ประมาณ 0.29% ต่อปี

เงื่อนไขในการถอนก่อนกำหนด ฝากไม่ครบ 3 เดือนหักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วยต้องฝากให้ครบ 2 ปีถึงจะได้ดอกเบี้ย

หากเราสนใจอยากที่จะซื้อสลากออมสินก็สามารถซื้อได้ที่แอพพลิเคชั่น Mymo