เป้าหมายของการลงทุนในกองทุนรวม และการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

เป้าหมายของการลงทุนในกองทุนรวม และการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

เป้าหมายในการลงทุนกองทุนรวม

เราลงทุนไปทำไม กี่ปีถึงจะใช้งาน เพราะว่าตรงนี้จะเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเรา อย่างเช่น หากเรามีเป้าหมายในการลงทุน 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปียาวๆ เพื่อใช้เงินยามเกษียณ เราก็ต้องเลือกพอร์ตที่แตกต่างกัน อยากลดหย่อนภาษีได้ เราก็อาจจะไปลงทุนประเภท SSF และหรือ RMF ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษี เป็นต้น ซึ่งตรงนี้เราต้องรู้จักการวางแผนก่อน ซึ่งหากเรามีแผนการใช้งานที่ระยะยาว เราก็สามารถที่จะเลือกการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ ก็คือเราจะลงทุนในกลุ่มของตราสารทุนคือลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่มากขึ้นได้ การจัดพอร์ตหรือว่าการเลือกกองทุนเข้าพอร์ต ก็ต้องพิจารณาตรงนี้ โดยจะต้องดูอายุของเรา ดูระยะเวลากี่ปีเราถึงจะใช้เงินก้อนนั้น เราถึงจะสามารถเลือกกองทุน ให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุนของเรานั่นเอง

การประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมก่อนการเริ่มลงทุนในกองทุนรวม

การประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของเรานั้นสามารถทำได้ที่ธนาคารที่เราไปเปิดบัญชีกองทุน หรือหากว่าเราเปิดบัญชีซื้อขายในแอพพลิเคชั่น ก่อนที่เราจะเริ่มการลงทุนก็จะมีแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงให้เราประเมินความเสี่ยงทีละข้อ แล้วเราต้องกรอกและตอบตามความเป็นจริง เพราะจะได้รู้ว่าความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่เราสามารถรับได้ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงประเมินไปเพื่อเราจะสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งจำไว้เสมอว่า การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุด ลงทุนแล้วจะต้องรู้สึกว่าไม่ทุกข์ ไม่ใช่ว่าพอลงทุนแล้วพอร์ตตกนิดนึงก็กินไม่ได้ นอนไม่หลับแบบนี้ไม่ดี ต้องเอาที่เราลงทุนแล้วมีความสุข และที่สำคัญรอให้การลงทุนนั้นพาเราไปถึงเป้าหมายด้านการเงินได้ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการ ดังนั้นเราจะมักเจอคำถามที่ว่าซื้อกองทุนตัวไหนดี เพราะว่าความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นเลือกกองทุนให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดดีกว่า และเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของเรา