เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่น่าจับตามองในปี 2564

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่น่าจับตามองในปี 2564

เมื่อจะเริ่มต้นปี พ.ศ. ใหม่แล้วนั้น เราจะต้องมีการทำการตลาดเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่น่าจับตามองในปี 2564 ด้วยการวิเคราะห์หลักการของอุตสาหกรรมชั้นนำ ตลอดจนเทคโนโลยีรุ่นใหม่รุ่นอื่น ๆ อีกด้วย เพื่อความก้าวหน้าของการดำเนินการธุรกิจในปี 2564 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือบางส่วนเพื่อกำหนดวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตในปีต่อไป

สำหรับแนวการติดตามแนวโนมการวิเคราะห์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2564 นั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจชั้นนำ ยังไม่สามารถที่จะจัดการได้ในเชิงรุก เนื่องด้วยสาเหตุของโรคระบาด โควิด 19 ในปี 2563 นั้น ทำให้เกิดความไม่แน่ ไม่นอนหลายด้าน สิ่งสำคัญที่สุดคือด้านเศษฐกิจโลกที่ดิ่งลงด้วยพิษโควิด

เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ทั่วโลก ทำให้เราต้องเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่ต้องการ การพัฒนามากยิ่งขึ้น นั่นก็คือในเรื่องของแนวโน้มและการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี

จากการรายงาน การวิจัยการตลาด Forrester Research พบกว่าแนวโน้มของผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ด้วยผลกระทบของโรคโควิด 19 ทำให้ผู้คนต้องรับความเสี่ยงจากการทำงาน และในด้านธุรกิจต้องรับความเสี่ยงในระยะยาวเช่นกัน

Forrester รายงานแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2020 จะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการย้ำจัดระเบียบเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ให้เป็นเมนหลักที่จะมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนแปลงนี้

แนวโน้มสำคัญได้แก่

  1. ระบบอัตโนมัติทางธุรกิจและหุ่นยนต์
  2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่
  3. ความน่าเชื่อถือความปลอดภัย
  4. การประกอบการและผลผลิตของมนุษย์
  5. การสื่อสารยุคใหม่
  6. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ AI ระบบอัจฉริยะ

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โรงงานและบริษัทต่าง ๆ จะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความมั่นคงและนำแนวทางไปปฏิบัติในการจัดการข้อมูลที่สะท้อนถึงคุณค่าของตนเองรวมทั้งคุณค่าของลูกค้า

Covid-19 กำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทำงานของบริษัท อย่างรวดเร็วไปสู่กระบวนการทำงานหลังบ้านในรูปแบบการยืดหยุ่นของธุรกิจ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะจะแสดงผลแบบอัตโนมัติด้วยกระบวนการหุ่นยนต์และดิจิทัลด้วย AI ที่ใช้งานได้จริงและเครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้นในขณะที่ขยายการดำเนินงาน

ถ้าให้เข้าใจง่ายๆ ภาษาบ้านๆ เลยก็คือ อีกไม่กี่ปีข้างหน้า หรือเร็ว ๆ นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการทำธุรกิจ ที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่คน ใช้ระบบ AI ประมวลผลแทนสมองคน อัตราการจ้างแรงงานจะลดลงเนื่องจากมีเทคโนโลยี สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น คนว่างงานก็จะเยอะขึ้น เพราะว่าบริษัทหรือว่าโรงงานก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดทรัพยากรบุคคล จึงหันมาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมนุษย์ควรเตรียมตัวรับมือกับบทบาทใหม่อีกในไม่ช้า